Doorgaande lijn

Onze aanpak

Er is geen kant-en-klare blauwdruk voor een IKC . Geen organisatie en ook geen wijk in Nederland is hetzelfde. Dat vraagt om maatwerk. Dit betekent natuurlijk niet dat we zonder plan van aanpak werken. Integendeel: bij elk traject werken we aan de hand van een duidelijke routekaart. In grote lijnen ziet dat er zo uit:

Stap 1 Verkennen

We staan nadrukkelijk stil bij het waarom van de samenwerking. Wat willen we, waarom en met wie? Samenwerking vraagt om een heldere onderbouwing. De eigenheid van de school en de opvangorganisatie, de samenstelling van de wijk en de behoeften van ouders en kinderen zijn factoren die vragen om een contextanalyse. We leren de organisaties kennen en zetten de verschillende mogelijkheden op een rij.

Stap 2 Vormen

We werken stapsgewijs toe naar een heldere en gedragen visie. We kijken naar consequenties van keuzes, mogelijkheden én pijnpunten. En we schetsen duidelijke kaders en speerpunten: wat is wanneer nodig voor een nieuwe samenwerking en de organisatie die daaruit voortvloeit. Dit alles vatten we samen in een IKC-beleidsplan.

Stap 3 Voorbereiden

Bij een ingrijpende verandering is ondernemend leiderschap nodig, om mogelijkheden te zien, teams aan te sturen en te inspireren. Maar ook om gebruik te maken van het potentieel dat aanwezig is binnen de huidige organisaties. We stomen het management en het projectteam klaar om de transitie vorm te geven. Ook zorgen we voor de benodigde juridische overeenkomsten.

Stap 4 Verwezenlijken

De gedeelde visie staat, de route is uitgestippeld in een IKC-beleidsplan en het management en het projectteam zijn er klaar voor. Nu is het tijd voor concrete resultaten. Het projectteam werkt de eerste speerpunten uit en start met quick wins en proeftuinen. We volgen het proces op de voet en springen bij wanneer dat nodig is.

Stap 5 Verbeteren

Het is zover: de integrale samenwerking binnen jullie kindcentrum is van start gegaan. Hoe zorg je ervoor dat alle mooie plannen ook een structurele plek krijgen in de samenwerking? Ook hier laten we je niet los. Met behulp van kwaliteitskaarten helpen we je de integrale samenwerking cyclisch te evalueren en bij te stellen waar nodig. We houden dus nog steeds vinger aan de pols en vliegen in als dat nodig is.

Routekaart IKC

Download de routekaart

Bij elk traject werken we aan de hand van een duidelijke routekaart. Een aantal heldere stappen op weg naar één integraal aanbod.

“Ik heb zoveel op mijn bord als bestuurder.
Ik heb een kartrekker nodig.”